तिच्यातली कला जपायला हवी…

Respect your wife “अगं ते चित्र काय काढत बसलीये? आज आई येणारे गावाहून…ती तयारी सोडून हे काय धरून बसलीस..” “अहो चिडू नका, झालीये सर्व तयारी… पण माझं चित्र तर बघा एकदा…” “नंतर…मला आईसाठी मिठाई आणायला जायचं आहे…” “बरं या जाऊन..” नेहमीप्रमाणे सपना च्या कलेला डावलून मंगेश निघून गेला…सपना म्हणजे गुणांचं भांडार, चित्रकला, हस्तकला, स्वयंपाक, भरतकाम, … Read more