धुरा (भाग 3) ©संजना इंगळे

Marathi story तेजु असं बोलली यावर आईचा विश्वासच बसेना.. “तेजु?? तू बोलतेय हे?” “हो…मीच बोलतेय, जिला राजकारणाचा आणि खुद्द या देशाचा तिटकारा आहे ती बोलतेय…” “तेजु, तू चेष्टा करतेय..” “नाही…आज हे सगळं पाहिलं आणि माझ्यातली एका बापाची मुलगी जागी झाली…जिच्या बापाने इतकं मोठं साम्राज्य उभं केलं, जनतेला उराशी धरलं, त्याला आता असंच वाऱ्यावर सोडून द्यायचं? … Read more

धुरा (भाग 2) ©संजना इंगळे

Marathi story तेजु आपल्या वडिलांजवळ जाते.. “डॅड… डॅड उठ…तू मला सोडून जाऊ शकत नाहीस…” तेजु स्वतःला आवरू शकत नव्हती…तिने आईकडे पाहिलं… आई तेजुवर आधीच रागावलेली होती…आईने तेजुकडे पाहिलही नाही…मग तेजुचा मामा तिला तिथून घेऊन गेला आणि तिचं सांत्वन करण्याचा प्रयत्न केला… वातावरण अगदी स्तब्ध झालेलं…बाहेर कार्यकर्ते येऊन एकच धुमाकूळ घालत होते, मीडिया वाले ताटकळत उभे … Read more

धुरा (भाग 1) ©संजना इंगळे

  “डॅड मी तुला आधीच सांगितलं होतं की मला इंडियात बोलवायचं नाही, मला माहित आहे तू मला तिथे आल्यावर कशात घालणार आहेस ते…” “पोरी भेटायला ये गं फक्त…मी तुला कुठे म्हणतोय की इथल्या राजकारणात भाग घे म्हणून? तुला राजकारणाचा तिटकारा म्हणून मी आधीच तुला लांब ठेवलं होतं…तू हट्ट केला म्हणून लंडन ला पाठवलं, पण म्हणून … Read more