उत्तम व्यक्ती ……

9. वाईट माणसांना तुम्ही चेहऱ्यावरून ओळखता

10. एखादा काही चुकीचं बोलला तर तुम्ही कित्येक दिवस ते मनाला लावून धरततात.

वरीलप्रमाणे किमान 7 गोष्टी तुमच्यात असतील तर तुम्ही उत्तम व्यक्ती आहात. 😊😊😊